Beneficis de la Certificació UNWTO TedQual

 

Actualment, el sistema de certificació UNWTO.TedQual ofereix els beneficis següents a les institucions que han obtingut la certificació UNWTO.TedQual:

 • Una certificació única de qualitat a escala internacional i lliurada per l'OMT per a programes d'educació, formació i investigació en turisme. 
 • Ús privilegiat del logotip UNWTO.TedQual en papereria oficial, material promocional i documentació acreditativa del programa. 
 • Promoció internacional de la institució i els seus programes a través de les diverses eines i mecanismes de comunicació de l'OMT. 
 • Participació en les activitats d'educació i formació patrocinades per l'OMT, proporcionant a les institucions l'oportunitat d'interactuar amb els governs i el sector privat. 
 • Possibilitat de pertànyer al Consell d'Educació i Ciència de l'OMT. 
 • Formar part de la Xarxa d'Institucions UNWTO.TedQual, dirigida per la Fundació OMT.Themis, per propiciar la cooperació entre les institucions membres i amb l'OMT, així com l'intercanvi de coneixements, bones pràctiques i suports tècnics.

La Xarxa UNWTO.TedQual està formada per institucions educatives els programes d'educació, formació o investigació en turisme de les quals han obtingut la certificació UNWTO.TedQual.
 
La Xarxa, gestionada per la Fundació OMT.Themis, compta amb 65 institucions d'educació, formació i investigació en turisme provinents de quatre continents. 
 


Beneficis de pertànyer a la Xarxa UNWTO.TedQual: 

 • Participar en projectes d'investigació conjunta impulsats des de l'OMT a través de la Fundació OMT.Themis.
 • Formar part de la base de dades utilitzada habitualment per l'OMT per als seus cridats a concurs.
 • Participar en programes d'intercanvi d'alumnes i professors entre institucions UNWTO.TedQual i amb la Fundació OMT.Themis.
 • Rebre suport (participació i difusió des de l'OMT) per organitzar conferències i altres activitats propiciades pels membres de la Xarxa.
 • Participar en projectes de cooperació al desenvolupament en països menys avançats per donar suport a la creació o la millora dels seus programes d'estudis.