Missió

 

Donar suport als estats membres en la concepció i implementació de polítiques i plans d'educació i formació que els permeti assolir el seu potencial d'ocupació en el sector turístic, com així també millorar la seva competitivitat i sostenibilitat.

Objectius

Per tal d'assolir la missió descrita, la UNWTO Academy ha formulat els objectius estratègics que guien el seu programa d'actuació:
 
- Donar suport als estats membres en el diagnòstic de les necessitats de formació i educació en turisme, i en el desenvolupament de plans estratègics que de manera efectiva emprenguin aquestes necessitats (Programa UNWTO.Strategy).

- Desenvolupar i implementar iniciatives d'enfortiment de capacitats en les àrees clau de responsabilitat de les administracions Nacionals de Turisme impulsant la utilització de noves tecnologies (Programa UNWTO.ExecutiveEducation).

- Donar suport l'assistència al desenvolupament sostenible a través de programes aplicats de formació (Programa UNWTO.Volunteers).

- Millorar la qualitat i l'eficiència dels programes d'educació i formació (Programa UNWTO.TedQual).