Programa UNWTO Strategy

Diagnòstic de necessitats en educació i formació en turisme

Aquesta és una àrea d'actuació dirigit als governs dels estats membres de l'OMT amb l'objectiu de donar suport i enfortir les administracions nacionals, regionals i locals de turisme a través de dues línies de treball:

  • Anàlisi sectorial de turisme específic en educació i formació amb l'objectiu de donar suport a les administracions nacionals de turisme a través d'assistències tècniques en l'anàlisi de les deficiències en els sistemes nacionals d'educació; i
  • Formació en turisme i els desfasaments entre l'oferta formativa i les necessitats reals del sector.

D’acord amb aquest diagnòstic es desenvolupen una bateria de propostes i de recomanacions de polítiques i de plans de desenvolupament de recursos humans del sector turístic a escala nacional i regional. El producte final d'aquest suport és un document estratègic de formulació de plans i programes en educació i formació a escala nacional o regional. Aquest suport pot enfortir amb altres assistències a definir amb l'estat membre.

Per demanar el suport d’aquest programa, l'administració nacional de turisme de l’estat membre corresponent ha d’enviar una carta de sol•licitud al secretari general de l'OMT o al cap del Departament d'Educació i Formació de l'OMT i adjuntar-hi un breu annex tècnic on es descrigui:

  • El suport tècnic que s'espera de l'OMT  o de la  Fundació.
  • El producte final que s'espera rebre de l'OMT o de la Fundació.

D’acord amb aquesta informació la Fundació OMT.Themis i el país beneficiari definiran l'abast tècnic del suport, els aspectes logístics i els financers.

Avaluació de les debilitats i de les fortaleses de les institucions responsables de la gestió sectorial del turisme i propostes de millora i accions de suport per enfortir aquestes institucions. El diagnòstic que es desprèn d'aquesta avaluació és un suport important per a les administracions gestores del turisme a escala nacional, regional i local, ja que els permet conèixer en quines àrees de la gestió del turisme que exerceixen han de millorar. De manera complementària i d’acord amb aquest diagnòstic, la Fundació OMT.Themis pot donar suport a accions d'educació, formació i assessorament per a l'enfortiment de capacitats de les AGT. Aquest subprograma es troba en fase preliminar de desenvolupament i estarà a la disposició dels governs durant el transcurs de l'any 2009.

 

Download PDF
Download PDF: