Programes de la Fundació OMT.Themis

 

1. UNWTO.STRATEGY:
Diagnòstic de necessitats en educació i formació en turisme. Plans de desenvolupament de recursos humans

UNWTO STRATEGY UNWTO THEMIS

Aquest programa està dirigit als governs dels estats membres de l'OMT. Amb aquest programa es vol enfortir les administracions nacionals de turisme a través de l'anàlisi específica en educació i formació en turisme per sectors, i oferir recomanacions estratègiques de millora en aquest camp. També dóna suport en l'avaluació de les debilitats i les fortaleses de les institucions responsables de la gestió sectorial del turisme i d’acord amb aquest diagnòstic s’ofereixen propostes de millora i accions de suport per a aquestes institucions (en procés d'implementació). Aquest programa està molt relacionat amb el programa 2 d'enfortiment de capacitats.


2. UNWTO.CAPACITY:
Iniciatives d'enfortiment de capacitats de les administracions de turisme

UNWTO CAPACITY UNWTO THEMIS EXECUTIVE TRAINING

Aquest programa pretén, a través de diverses iniciatives d'educació i formació, enfortir i desenvolupar les capacitats i competències de professionals del turisme en les seves principals àrees d'acció, així com compartir coneixements i eines en una manera pràctica i interactiva.

D'acord amb l'especificitat de continguts, durada i públic objectiu, aquest programa ofereix cursos presencials, online, 'blended', fets a mida, a càrrec d'experts internacionals de l'OMT, d'organitzacions associades a l'OMT i/o d'institucions UNWTO.TedQual.


3. UNWTO.VOLUNTEERS:
Formació aplicada a l'assistència al desenvolupament

UNWTO VOLUNTEERS UNWTO THEMIS

És un programa dirigit a les administracions gestores del turisme a escala nacional, regional i local amb l'objectiu d'oferir un suport en la formulació i la implementació de plans, programes i projectes per al desenvolupament del turisme en una regió o àrea geogràfica del país. Aquesta línia de treball es du a terme a través del programa UNWTO.Volunteers i té com a objectiu addicional formar joves professionals en el turisme com a instrument de desenvolupament.


4. UNWTO.TEDQUAL:
Sistema d'assegurament de la qualitat per a programes d'educació i formació

UNWTO TEDQUAL UNWTO THEMIS

És un programa dirigit a les institucions d’educació i formació en turisme. Està basat en el sistema TedQual, sistema voluntari d'assegurament de la qualitat per a programes formatius en turisme i que és propietat de la Fundació OMT.Themis.

 

5. UNWTO.QUEST: 
Sistema d'assegurament de la qualitat i excel·lència per a OGDs

UNWTO QUEST UNWTO THEMIS

UNWTO.QUEST és un Programa de la Organització Mundial del Turisme (OMT) que té com objectiu promoure la qualitat i la excel·lència de les OGDs en matèria de planificació, gestió i governança del desenvolupament turístic. El Programa UNWTO.QUEST és una eina estratègica que permet a les OGDs implementar un procés de millora amb la finalitat de potenciar la seva gestió interna i així contribuir a la competitivitat i sostenibilitat de les destinacions que representen.