UNWTO Volunteers

 

Formació aplicada a l'assistència al desenvolupament


Aquest programa consisteix a oferir suport als estats membres de l'OMT i a les agències de cooperació internacional amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible del turisme. Aquesta línia de treball es desenvolupa a través del programa UNWTO.Volunteers i té com a objectiu addicional formar joves professionals en el turisme com a instrument de desenvolupament. 
 
Objectius
• Donar suport als estats membres de l'OMT i a les agències de cooperació internacional en la formulació i la implementació de plans, programes i projectes a través de la contribució tècnica d'experts i voluntaris de l'OMT.
• Capacitar d'una manera teoricopràctica professionals amb una  vocació i unes aptituds adequades en el camp del turisme com a instrument per al desenvolupament: Voluntaris.
• Difondre, a través de l'educació i la formació, les polítiques de l'OMT en el camp del turisme, especialment, la condició del turisme com a instrument de desenvolupament i la seva potencialitat per contribuir en la reducció de la pobresa.

Aquest programa es porta a terme a través de dues línies de treball:

Curs universitari: Turisme i cooperació internacional per al desenvolupament.
Aquest curs busca capacitar graduats universitaris i professionals en temes de desenvolupament i cooperació internacional a través del turisme perquè puguin formar part d'equips de voluntaris OMT i tinguin l'oportunitat de participar en projectes de desenvolupament de l'OMT i d’altres agències de cooperació internacional.


Voluntaris en acció
Aquest programa compleix amb l'objectiu de donar suport a les administracions nacionals, regionals i locals de turisme dels estats membres de l'OMT, i a d’altres organismes i agències de cooperació internacional, en la formulació i la implementació de plans i projectes per al desenvolupament sostenible del turisme, mitjançant la participació de voluntaris altament qualificats, liderats per experts de l'OMT i prèviament capacitats per la Fundació OMT.Themis.

 

 

Download PDF
Download PDF: