UNWTO.Capacity

UNWTO.Capacity és un programa de la Fundació OMT.Themis que, mitjançant diferents iniciatives formatives i educatives, busca enfortir i desenvolupar les capacitats i competències de professionals en turisme en les seves àrees clau d'actuació, així com transmetre'ls coneixements i eines de forma pràctica i interactiva.

Aquest programa ofereix cursos presencials, online i ‘blended’ fets a mida segons les necessitats dels diferents públics objectiu. Aquests cursos són impartits per experts internacionals de la OMT, d’organitzacions associades a la OMT i/o d’Institucions OMT.TedQual, i organitzats conjuntament amb aquests organismes o amb Administracions/Organitzacions Nacionals de Turisme dels Estats membres de la OMT.

La Fundació OMT.Themis també imparteix cada any, amb experts internacionals, el UNWTO Practicum, dirigit a (i) familiaritzar als funcionaris de les ANT amb les diferents activitats del programa de treball, (ii) donar un curs curt de capacitació especialitzat (iii) reforçar la xarxa de funcionaris.

Públic objectiu

Aquestes iniciatives estan dirigides a alts càrrecs i professionals de turisme dels sectors públic, privat i la societat civil dels Estats Membres de la OMT. 

Objectius

 • Familiaritzar els participants amb la visió i els coneixements de la OMT;
 • Enfortir les capacitats i les competències dels funcionaris i professionals de Turisme en les seves àrees claus d'actuació;
 • Transmetre coneixements i eines de forma pràctica i interactiva;
 • Desenvolupar habilitats per a l'aplicació de processos, tècniques i estratègies en la gestió turística.
 • Reforçar i dinamitzar la Xarxa Alumni de la Fundació OMT.Themis.

Temes

 • Política i Estratègia del Turisme
 • Planificació Estratègica pel Desenvolupament Sostenible del Turisme
 • Desenvolupament Sostenible del Turisme i Reducció de la pobresa
 • Gestió de Destinacions Turístiques
 • Màrqueting, Promoció i Comunicacions
 • Turisme i Mitjans Socials
 • Els Mitjans Socials en la Destinació Turística
 • Cap a una Destinació Intel·ligent
 • Avaluació de riscs i Gestió de Crisis en Turisme
 • Turisme, Cavi Climàtic i Transformació cap a l’economia verda
 • Gestió turística en àrees mediambientalment i patrimonialment sensibles
 • Medició dels Impactes Econòmics del Turisme
 • Gestió de l’utilització pública en àrees protegides
 • Introducció al Turisme per a Diplomàtics
 • ... altres temes d’interès

Qui pot demanar / co-organitzar iniciatives del programa UNWTO.Capacity?
Estats Membres de la OMT, socis de OMT/Themis i/o institucions amb Programes Certificats UNWTO.TedQual que desitgin rebre suport de la Fundació OMT.Themis per a la posada en marxa d'accions de formació, capacitació i educació de la OMT.

Download PDF