UNWTO.TedQual

 

 

Assegurament de la qualitat per a programes d'educació, formació i investigació en turisme

UNWTO.TedQual és un programa de la Fundació OMT.Themis que té com a objectiu principal promoure la millora de la qualitat dels programes d'educació, formació i investigació en turisme. Per això s'han definit criteris d'avaluació -universalment aplicables a qualsevol institució- que busquen, entre altres, mesurar l'eficàcia del sistema pedagògic i el grau d'incorporació de les necessitats del sector turístic i dels estudiants a aquests programes.
 

Per això, l'any 1998, el Departament d'Educació i Formació de l'OMT i la Fundació OMT.Themis, van crear el que actualment és el pilar fonamental del programa: el sistema de certificació UNWTO.TedQual, compost per una sèrie de criteris d'avaluació -universalment aplicables a qualsevol programa d'educació, formació i investigació en turisme- que permet mesurar l'eficàcia del sistema pedagògic, i el grau d'incorporació de les necessitats del sector turístic, societat civil i estudiants en aquests programes.
 
El programa UNWTO.TedQual també s'assenta en altres pilars, com la Xarxa d'Institucions UNWTO.TedQual, una instància de promoció i intercanvi de coneixements i experiències entre les institucions UNWTO.TedQual, que ha permès crear dos subprogrames: el programa UNWTO.TedQual Exchange i el programa UNWTO.TedQual Mentoring.
 

  • UNWTO.TedQual Exchange és una iniciativa enfocada a les institucions UNWTO.TedQual, que té per objectiu fomentar l'intercanvi d'alumnes, professors i desenvolupament d'investigacions conjuntes entre les institucions UNWTO.TedQual i la Fundació OMT.Themis.
  • UNWTO.TedQual Mentoring és una iniciativa que busca promoure la col•laboració entre les institucions UNWTO.TedQual i altres institucions d'educació en turisme de països menys avançats, que tinguin com a objectiu central la millora i la creació de nous programes d'educació en turisme.

 

Per a més informació: tedqual@unwtothemis.org.